تریلرهای موتورسیکلت

دریفت هیجان انگیز با دوکاتی

دریفت هیجان انگیز با دوکاتی

موتوتل موتوتل

دوکاتی ۹۵۹ پانیگالی ۲۰۱۶

تریلر منتشر شده از دوکاتی ۹۵۹ پانیگالی ۲۰۱۶ (Ducati 959 Panigale 2016)

موتوتل موتوتل

دوکاتی ۱۲۹۹ پانیگالی ۲۰۱۶

تریلر منتشر شده از دوکاتی ۱۲۹۹ پانیگالی ۲۰۱۶ (2016 Ducati 1299 Panigale)

موتوتل موتوتل