کروزر

کاوازاکی ولکن اس 2015

کاوازاکی ولکن اس 2015، تنها موتوری نیست که عملکرد اسپرت را در قالب و ظاهر کروزر ارائه میدهد اما نمی توان منکر این شد که ولکن اصلی، شروع کننده ی این ...

موتوتل موتوتل

هارلی دیویدسون لو رایدر اس 2016

بررسی موتور سیکلت هارلی دیویدسون لورایدر اس برترین کروزر سال ۲۰۱۶

موتوتل موتوتل

ایندین چیف کلاسیک 2015

ایندین چیف کلاسیک 2015 (Indian Chief Classic 2015). بهترین کروزر سال 2015 از نظر سایکل ورلد (Cycle World)

موتوتل موتوتل

هارلی دیویدسون رودستر ۲۰۱۶

هارلی دیویدسون رودستر ۲۰۱۶ (Harley-Davidson Roadster 2016)

موتوتل موتوتل

ایندین اسکات سیکستی

ایندین اسکات سیکستی (Indian Scout Sixty)

موتوتل موتوتل

یاماها استرایکر ۲۰۱۶

یاماها استرایکر ۲۰۱۶ (Yamaha Stryker 2016)

موتوتل موتوتل

ویکتوری اکتان ۲۰۱۷

بررسی ویکتوری اکتان ۲۰۱۷ (Victory Octane)

موتوتل موتوتل