9 سال پیش از تویوتا هایلوکس تست گرفته شد و در مانور هایلوکس عملکرد بدی داشت. تقریباً چپ کرده بود. حالا پس از گذشت 9 سال هیچ فرقی نکرده. این ضعف خطرناک در سرعت 60کیلومتر درساعت خودشو نشون داد. رقیبانی مثل دوج، فولکس واگن آماروک یا نیسان ناوارا اینکارو در سرعت 67 کیلومتر درساعت انجام میدن. بدون اینکه ذره‌ای با رفتار خطرناک هایلوکس شباهت داشته باشند. 
اینبار بجای رینگ 18 اینچی با رینگ 17 اینچی دوباره هایلوکس رو تست کردیم و این رفتار کمی بهتر شد. ولی درهرصورت 9 سال از چاپ این مجله گذشته و هایلوکس هنوز همچین رفتاری داره. نه خوبه و نه نزدیک به خوب.