بزرگترین مسابقه درگ جهان قسمتچهارم

در سومین قسمت از بزرگترين درگِ دنيا (مشاهده قسمت سوم)، نیسان جی تی آر توانست عنوانی که در دور اول کسب کرده بود را پس بگیرد. امسال هم به لطف موتور ۶۰۰ اسب بخاری نیزمو قویتر از قبل برگشته است. در این مسابقه یک رقیب جدی به نام پورشه ۹۱۱ اس دارد. البته این مسابقه بین ۱۰ ماشین برتر سال ۲۰۱۴ انجام می گیرد.

بزرگترین مسابقه درگ جهان قسمت چهارم در موتوتل

بزرگترین مسابقه درگ جهان قسمت پنجم