نصب زنجیر چرخ در ۸ مرحله

برای نصب زنجیر چرخ همواره به نکات ذکر شده توسط سازنده توجه داشته باشید.

فراموش نکنید که از تجهیزاتی استفاده کنید که برای خودرو و یا لاستیک شما طراحی شده اند.

در صورت ممکن، پیش از اینکه به شرایط نامساعد جوی برسید، زنجیر خود را نصب کنید.

همیشه در ابتدا زنجیر را روی زمین پهن کنید و  هرگونه پیچ خوردگی و گره را باز کنید.

ویدیو آموزش نصب زنجیر چرخ در موتوتل