چگونه زنجیر چرخ نصب کنیم؟

بستن زنجیر چرخ چیزی است که خیلی ها دوست ندارند درگیرش شوند, ولی می تواند در موقع نیاز ناجی جانتان بشود. بستن زنجیر چرخ های قدیمی مایه عذاب بود ولی با محصولات جدیدی که وارد بازار شده می توانید زنجیر چرخ را به راحتی بستن بند کفش روی تایر خودرو ببندید و اصطکاکی را که در زمستان و هوای سرد برفی نیاز دارید را ایجاد کنید.

منبع: دیجیتال گاراژ