تصورمون از آینده یِ خودروهای بدون راننده، خودش رو در مدل آیکون نشون می ده. چون از نظر هدایتِ خودکار در سطح 5 قرار داره، یعنی رانندگی دائمی رو کاملا منسوخ می کنه و به هیچ گونه کنترلی درون ماشین نیاز ندارین؛ یعنی فضای داخلی می تونه یه اتاقکِ مجلل برای استراحت مسافر باشه. در حقیقت مدل آیکون از مدلِ آئودی, سدانِ مجلل امروزی طویل تره. برای ایجاد ارتباط با عابران پیاده و هر راننده ای از نوع انسان، چراغهایی داره که می تونه پیامهایی رو بر روی جاده تصویر کنه, احتمالا پیامهایی مثل "از سر راه من کنار برین".