چند وقتیه که می دونیم ماشینهای جدیدِ تمام برقی در سر راه مون قرار گرفتن. این ماشینِ مینی برقی, که در نمایشگاه ماشین فرانکفورته, راه زیادی رو طی کرده تا نشون بده که یه ماشین, باید چه شکلی باشه. این مدل, دارای یه رانشگر برقی به همراه یه سپر جلویی با شکلی خاص و یه سپرِ عقب صافه که خروجیهای اگزوز, طبق معمول در اونجا پیدا می شن. در حالی که شکل ماشین, به چیزی که امروزه در جاده می بینین خیلی نزدیکه،  این چرخهایِ قایقیِ نامتقارن, که سه بعدی هم هستن، نشون می-دن که این ماشین صرفا یه مدلِ مفهومیه. با این که 10 سال از زمانی که این شرکت, برای اولین بار یه مدل مینی که پیشگام ماشینهای همنوع خودش بود رو به جاده فرستاد می گذره، انتظار ها برای تولیدِ نسخه ییِ برقی این مدل مفهومی در سال 2019 به پایان میرسه.