چرا بعضیا بهش میگن ماه؟ و ما چرا اینو بعنوان هدفمون انتخاب کردیم.
 و ممکنه بپرسن که چطور به بالاترین نقطه صعود کردین. 
چرا 35 سال پیش پرواز کردن با ماشین آرزو بود.
ما اینو ساختیم، چون انتخاب کردیم که باهاش از خود بیخود بشیم؛ از خود بیخود بشیم و کارای متفاوت بکنیم. نه کارای آسون، بلکه کارای خیلی سخت. بخاطر اون هدف طراحی شده که بهترین باشه؛ هم از لحاظ انرژی و هم از لحاظ عملکرد. اون چالشی که شما انتظارش رو دارین، همون چیزیه که به عقب میندازینش و چیزیه که ما میخوایم از پسش بر بیایم.