مسابقات رالی سوئد ۲۰۱۵ - نکات فنی

درحالیکه سری دوم رالی جهانی در سال ۲۰۱۵ در حال شروع شدن بود. راننده‌ها و تیم‌های آنها با شرایط کاری سخت در منفی 20 درجه سانتیگراد مواجه شدند که  از نظر فنی یک چالش بزرگ است  و ماشینهای زیادی در دابلیو.آر.سی برای این شرایط آمادگی ندارند.

تماشای این ویدیو در موتوتل