این مسابقه در روز جمعه 98/02/06 زیر نظر هیات موتور سواری و اتومبیلرانی استان البرز و کمیته رانندگان بدلکار در حالی حوالی ساعت 12 ظهر برگزار شد که قرار بود این مسابقه در ساعت 9 صبح شروع شود.
نفرات حاضر در این مسابقه پس از رقابقی نزدیک برروی سکو ایستادند.

درکلاس آقایان نفرات برتر بدین گونه بر روی سکو رفتند
1- مجتبی جلویز
2-متین کوچک عظیمی
3-علی اضغر عبدی
در کلاس بانوان نیز مقام اول را خانم طیبه زجاجی کسب کردند و مقام دوم و سوم را نیز خانمها فرزانه اسدی و بهاره اسدی بدست آوردند.
اما در کلاس آزاد نیز ورزشکاران بدین گونه حائز مقام شدند:
1-مجتبی روزه مریم
2-مجتبی جلویز
3-علی اصغر عبدی
عدم هماهنگی کمیته رانندگان بدلکاران و هییت اسلالوم استان البرز در رابطه با نحوه برگزاری مسابقه با رانندگان باعث مشکلاتی عجیب شد که واقعا جای تامل و بحث داشت .