بررسی هیوندای جنسیس ۲۰۱۶

مشخصات فنی

8دنده اتوماتيك
ديفرانسيل جلو-دوديفرانسيل
293
4991
1890
1481
1876
245/45ً18
233
6
9.3
راننده-سرنشين-جانبي-پرده اي
برقي-گرمكن-سردكن