هارلی دیویدسون رودستر ۲۰۱۶ (Harley-Davidson Roadster 2016)

مشخصات فنی

---
---
---
---
2
---
4
---
---
انژكتور
espfi
مايع
5دنده
زنجير
چند صفحه اي روغني
---