آشنایی با تراز چرخ‌ها

تا حالا چند بار ماشین خود رو برای تراز کردن چرخ‌ها برده اید و متوجه نشده اید که چه فرآیندی روی آن انجام میشود؟ ماشین را می‌برید داخل و چرخ‌هایش رو می چرخانند و در این بین یک جعبه سیاه هم می‌بینید. بیایید بفهمیم اینها چه هستند، سه اصل مهم تراز کردن را خواهیم گفت. خم شدگی، انحراف و کشیدگی.

ویدیو آشنایی با تراز چرخ ها در موتوتل