فیلتر هوای سرد

خودرو شما به دودلیل دارای ورودی هواست. اول برای اینکه جریان هوا بهینه شود که این ضامن رسیدن هوای کافی به موتور ماشین است و دوم اینکه هوایی که وارد موتور ماشین می شود خنک باشد. وقتی صحبت از خنک کردن هوا می شود اهمیت بالا می رود، چون هوای خنک متراکم تر است و هوای متراکم مولکول های اکسیژن بیشتری دارد در نتیجه اکسیژن بیشتر با سوخت بهتر ترکیب می شود.

این ویدیو را در موتوتل تماشا کنید.