توربوشارژ آینده برای موتورهای بنزینی

امروز میخوایم درباره چیزی صحبت کنیم که میتواند توربوشارژ آینده برای موتورهای بنزینی باشد. این توربو برای ترکیب با انواع توربوشارژهای مختلف بکار به کار می رود. توربوهای هندسه متغیر و توربوهای دوقلو. 

تماشای ویدیو توربوشارژ آینده برای موتورهای بنزینی در موتوتل