توربوشارژر یا سوپرشارژر

هم توربوشارژ و هم سوپرشارژ پمپ‌های هوا هستند که هوا را درون منیفولد ورودی موتور فشرده میکنند. هرچقدر هوا بیشتر باشد یعنی موتور میتواند بنزین بیشتری را با آن ترکیب کند که مخلوط احتراق نامیده می شود. فشردن هوای بیشتر در ورودی موتور به این معنی است که قطعات دیگر هم باید سوخت بیشتری را با  هوا ترکیب کنند؛  تا اینکه پرخورانی صورت گیرد. 

تماشای این ویدیو در موتوتل