موتور دیزل چگونه کار می کند؟

اولین موتور آزمایشی دیزل در سال 1893 در کشور آلمان ساخته شد. بیشتر مردم قانع شدند که هیچ دستگاهی، نمیتواند مانند موتورهای دیزل با فشار بالای هوا کار کند. هیچ شمعی وجود ندارد در حالی که موتورهای بنزینی به شمع نیاز دارند، ولی موتور دیزلی خودبخود احتراق میکند. در آخرین لحظه‌ای که پیستون بالا آمده و هوا را بشدت متراکم می کند؛ گازوئیل تزریق میشود و بخاطر تراکم زیاد و حرارت بالا، انفجار بسیار شدیدی رخ میدهد.

تماشای این ویدیو در موتوتل