بدترین تصادفات در پیست رالی فنلاند

مسیر رالی فنلاند بزرگترین جامپ‌ها را در بین جاده‌های دنیا دارد. این پیست یک جاده‌ی سه‌مسیره‌ی جنگلی است. اگر در این سرعت یک اشتباه کوچیک انجام دهید، کلن از دور خارج خواهید شد. در پیست فنلاند چیزی به نام تصادف کوچک و مختصر وجود ندارد.

ویدیو بدترین تصادفات در پیست رالی فنلاند در موتوتل