ایمن ترین شاسی بلندهای کوچک در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷

موسسه NHTSA اقدام به معرفی ایمن ترین شاسی بلندهای کوچک درسال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ نموده است.ده شاسی بلند کوچک که در تست های موسسه NHTSA موفق به کسب بهترین امتیازات شده اند را با هم در موتوتل مشاهده می کنیم.