فوتکانا - کن بلاک در مقابل نیمار

به دلیل آوازه ای که از کن بلاک در Gymkhana  همگی شنیده بودند، بسیاری از مردم مشتاق بودند که او را در برنامه های تلویزیونی خود بیاورند. اولین حضور او در برنامه ی معروف تخت گاز بود که در قسمت 13 این برنامه حضور داشت که مجری برنامه را سوار ماشین خود کرد و در یک بیابان که در حاشیه فرودگاه بود بعد از اینکه حسابی ترساند رقابت اصلی خودرا با ریکی کارمایکل که مانند کن بلاک در دنیای موتور کراس بود آغاز کرد. او برای شبکه های زیاد دیگری نیز برنامه اجرا کرد. یکی از چالش انگیز ترین حرکات او پرش از یک رمپ با طول 52 متر و ارتفاع 7.6 متر با خودروی سوباروی خود بود. در ابتدای سال 2014 بود که کن بلاک دید که کاری نمانده است که انجام نداده باشد جز یک فوتبال ماشینی. او با دعوت ستاره ی فوتبال، نیمار یک جاذبه میان دو رشته ی فوتبال و اتوموبیل رانی ایجاد کرد.

ویدیو Foorkhana Neymar Jr vs Ken Block در موتوتل