نگاهی به فارادی فیوچر اِف اِف 91

این خودرو چه از نظر ایرودینامیکی و چه از نظر زیبایی ظاهری بی عیب و نقص است. فارادی فیوچر اِف اِف 91 توانسته به نقطه ای مشترک میان فرم فوق العاده و عملکرد منسجم  و بی نظیر دست پیدا کند.

نگاهی به Faraday FF 91‌در موتوتل