چرا باید همیشه دکمه ترمز دستی رو فشار بدیم؟

در این ویدیو در مورد ترمز دستی حرف می‌زنیم و نشان می‌دهیم که آیا بالا کشیدن ترمز دستی بدون فشردن دکمه آن صدمه جانبی به ترمز دستی وارد می کند یا نه؟ درمورد شیوه کار ترمز دستی صحبت می کنیم و ابهامات موجود را رفع می کنیم.

منبع: دیجیتال گاراژ