لوکرا ال سی 470  چگونه ساخته می شود

لوکرا ال سی 470 ترکیبی از یک خودروی خیابانی و مسابقه ای است. خودرویی که از صفر تا 100 آن زیر 4ثانیه است. با یک موتور هشت سلندر با ئزن فقط 900 کیلوگرم. سرعت آن بیش از 320 کیلومتر در ساعت است. این خودروی  رویایی سبک وزن است با مشت یک سنگین وزن.