۵ نوآوری برتر در خودروهای آینده

پیشرفت‌های تکنولوژی و ماشین های امروزی گیج کننده هستند، همیشه هم این سوال پیش می آید که بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینها یک مشت تکنولوژی علمی-تخیلی نیستند . اینها انقلاب بعدی هستند که بزودی تولید انبوه می شوند. ما این تکنولوزیها را بر حسب اهمیت شان درجه بندی می کنم. 

پنج تکنولوژی برتر در خودروهای آینده در موتوتل