تاثیر یونی چیپ بر روی قدرت و چرخش لاستیک ها

در این برنامه قصد داریم یک یونی چیپ را به روی یک تویوتا لندکروزر نصب کنیم تا تاثیر آن را به روی قدرت ماشین و چرخش لاستیک ها ببینیم.در اینجا نگاه دقیقتری به یونی چیپ کیو می اندازیم

منبع : دیجیتال گاراژ