تصادفات رالی مکزیک 2015

در این ویدیو سقوط ماشین مسابقه به داخل دریاچه را می بینیم به همراه مصاحبه ای کوتاه با راننده خودرو سقوط کرده.

تصادفات رالی مکزیک 2015 در موتوتل