دیفرانسیل  های لغزش محدود یا LSD

دیفرانسیل های لغزش محدود یا LSD برای حل مشکل اصطکاک تایرها روی سطوح مختلف طراحی شده اند.  دیفرانسیل LSD کلاچیِ با رینگ فشاری یکی از محبوب‌ترین تکنولوژی‌ها در دیفرانسیل‌های LSD هستند. در ابتدا به طریقه‌ی کلی کارکردش می پردازیم. تفاوت اصلی بین دیفرانسیل استاندارد و LSD در این است که در دیفرانسیل LSD ، «دنده‌های هرزگرد» بطور کامل روی پوسته‌ی دیفرانسیل سوار نیستند.  درعوض، دنده‌های هرزگرد بین دو رینگِ تحت فشار قرار گرفتند. و این دو رینگِ فشاری هم درون شیارهای کِرَون‌ویل نصب شدند. واضح است که «دنده‌های محرکِ پلوس» هم بخوبی بین رینگ‌های فشاری جای گرفته اند.

نحوه عملکرد دیفرانسیل  های لغزش محدود یا LSD در موتوتل