ماشین در مقابل کامیون (تست تصادف)

در این ویدیو نحوه تکامل ماشین ها در مقابله با تصادف کامیون را مشاهده می کنیم. با ما در موتوتل همره باشید.