بررسی سوپاپ با زمانبندی متغیر

اول یک درس سریع در مورد سوپاپ‌های موتور و کاری که انجام میدهند. در یک برش مقطعی از موتور یک ماشین شِلبی، می‌توانید به طور واضح ببینید که سوپاپ ورودی باز میشود تا بنزین و هوا بتوانند وارد سیلندر شوند. بعد از آن سوپاپ خروجی باز می شود تا دود و مواد سوخته از اگزوز خارج شود. سوپاپ‌ها با میل بادامک کنترل می‌شوند. آنها با موتور چرخیده و فنر‌هایی که به آنها متصل هستند سوپاپ‌ها رو باز و بسته می‌کنند. اینها میل بادامک‌های دو تایی هستند. یک میل بادامک جدا برای سوپاپ خروجی و یکی برای سوپاپ ورودی وجود دارد. همانطور که تا حالا متوجه شدیداین موتور مثل خیلی از موتورهای امروزی 4 سوپاپ دارد و در نتیجه شما فضای بیشتری برای دم و بازدم موتور در اختیار دارید.

انواع پیکربندی موتور