تست تصادف عبور از چراغ قرمز

رد شدن از چراغ قرمز اتفاق می افتد و اغلب مرگبار است. در سال ۲۰۱۴ در ایالات متحده آمریکا ۷۰۹ مورد مرگ ناشی از تصادف براثر رد شده از چراغ قرمز اتفاق افتاد همچنین رد شدن از چراغ قرمز بیش از ۱۲۶۰۰۰ مجروح برجای گذاشته است. قوانین مربوط به ایمنی ماشینها هر روز سخت تر می شود. در این ویدیو نمونه ای از تست تصادف رد شدن از چراغ قرمز را خواهیم دید. با ما در موتوتل همراه باشید.