کن بلاک در جیمکانا 4

قسمت چهارم ویدئو ها در محیطی باز و خارج از پیست ضبط شده است. او این ویدئو را در شهرک سینمایی هالیوود انجام داده و در آن از المان های جالبی استفاده کرده که از جمله مهم ترین آن ها پرش انسان با لباس گوریل از روی نردبان در لحظه ی آخری که کن به آن با خودروی خود ضربه میزند است. با وجود طرفداران زیاد وی و درخواست مکرر برای ضبط ویدئوی جدید، او این قسمت  ویدئوی خود را ضبط کرد. با موتوتل همراه باشید تا رانندگی دیوانه وار کن بلاک در شهرک سینمایی هالیوود را تماشا کنید.