اربابان موتور (موپار 383 Vs شورلت 383)

اولین شاخ به شاخ بین دو موتور موپار 383 ، با بلوک بزرگ و شورلت 383 با بلوک کوچک رو انجام خواهیم داد. مبارزه باید منصفانه باشد پس اعداد و ارقام موتور شورولت 383 و قطعاتی که در موتور موپار و شورلت یکسان هستند را معرفی میکنم. .  کاربراتور هالی، سری اکس.پی.  مدل 850 سی.اف.امِ دوپُمپی و ...