اربابان موتور مقایسه سرسیلندر (قیمت در برابر قدرت)

تو این قسمت برنامه قراره شاهد یه نمایش جذاب و دیدنی باشیم، یک شاخ به شاخ واقعی بین، سرسیلندر استوک از شرکت وورتِک، دربرابر یک سرسیلندر آلومینیمیِ اَفترمارکتِ تراش خورده با سی.ان.سی.یه مبارزه قیمت در برابر قدرت داریم. اگه برنامه‌های ما رو تماشا میکنید حتماً این موتور بلوک‌کوچیک شورولت رو به یاد دارید که در یکی از  قسمت ها استفاده کردیم و این شورولت383 را با موپار383 مقایسه کردیم.