کن بلاک در جیمکانا 3

در این قسمت از جیمکانا، کن بلاک راننده ی معروف فرمول 1 دست به دریفت های خطرناک و دیوانه وار میزند و در آخر ویدئو انقدر دور خود دریفت میکند تا لاستیک های ماشین معروفش ذوب بشود. با موتوتل همراه باشید.