تست تصادف جگوار ایکس ای ۲۰۱۵

جگوار ایکس ای ۲۰۱۵‌دارای ۵ ستاره ایمنی از Euro NCAP