اربابان موتور (تست تانِل رَم یا هواکش بزرگ روی یک موتور یدکی پربازده) 

در این سری برنامه ها خواهید دید که تست‌های زیادی در زمینه‌ تست موتور در دستگاه داینو انجام میدهیم. عناصر سرعتی موتور را شرح داده و مقایسه‌های رو در روی زیادی بین موتورها انجام میدهیم. ما حقیقت موتورها را برای شما آشکار می­کنیم. با تست تانِل رَم یا هواکش بزرگ روی یه موتور یدکیِ پربازده شروع  می کنیم.