یک هدر له شده باعث اتلاف چند اسب بخار خواهد شد

امروز آزمایش می کنیم ببینیم با نصب یک هِدِرِ له شده، چند اسب بخار قدرت از دست خواهیم داد؟  تا جایی که به جواب برسیمپیش می­رویم . این موتور موپار را در قسمت قبل استفاده کردیم  . حالا یه تانِل رَم روی این موتورِ «اَفتر مارکت» قرار داده ایم و توانستیم از این موتور 6500 سی.سی، 560 اسب بخار نیرو بگیریم،با مطالب بنیادین شروع می کنیم.