اربابان موتور (مقایسه‌ کاربراتور هالی در برابر اِدِل‌براک)

یک مقایسه‌ چند کاربراتوری انجام می دهیم. مقایسه‌ کاربراتور هالی در برابر اِدِل‌براک، و منیفولد دوال کواد یا 8 دهنه دربرابر ترای پاور ِسه کاربراتوری. موتور 383 یعنی 6300 سی.سی بلوک‌کوچک شورولت. این موتور 476 اسب بخار قدرت و 646 نیوتون متر گشتاور تولید می کند. این آزمایش را با یک مَنیفولد ورودی تکی و 4 دهنه انجام می دهیم؛ که نه‌تنها امکان مقایسه‌ی دو کاربراتور مختلف رو بدهد؛ بلکه قدرت یه چهار دهنه را  هم از خود نشان دهد.