بی ام دبلیو آی ۸ چگونه ساخته می شود

فیبرهای کربنی دور چهارچوب در یادآور سبُک ساخته شدن این خودرو است وقت شارژ کردن ماشین راننده از یک آپشن طراحی شده از بی.ام.دابلیو بنام والباکس استفاده میکند که این ماشین میتواند باتری آی8 را فقط در کمتر از 2 ساعت تا 80 درصد شارژ کند. بی.ام.دابلیو یک پکیج  به نام « 360الکتریک» ارائه میکند که شامل والباکس شارژ و نصب و نگهداری آن است.

"الکتریک بدنیا آمده" شعار سری آی از بی.ام.دابلیو است.