نحوه پنچرگیریلاستیک

در این برنامه قصد داریم بدون اینکه لاستیک را از ماشین جدا کنیم و چرخ رو از جا دربیاوریم پنچری آن را رفع  کنیم. این کار فقط 5 دقیقه زمان خواهد برد. البته باید یک کیت پنچرگیری برای لاستیک های تیوب لس همراه داشته باشید.

منبع : دیجیتال گاراژ