تست تصادف مزدا هاچ بک ۲۰۱۳-۲۰۱۴

دارای ۵ ستاره ایمنی از موسسه Euro NCAP در سال ۲۰۱۳ و IIHS در سال ۲۰۱۴