تست تصادف تسلا مدل اس از موسسه Euro NCAP

کسب ۵ ستاره ایمنی از موسسه Euro NCAP در سال ۲۰۱۴