تست تصادف ولوو ایکس سی ۹۰

کسب ۵ ستاره ایمنی از موسسه Euro NCAP در سال ۲۰۱۵ و کسب درجه کیفی خوب از موسسه IIHS در سال ۲۰۱۶