اووِر استیر چیست؟

چرا همیشه راجب   اووِر استیر صحبت می شود ؟ چون خیلی هیجان انگیز است! حالا اووِر استیر دقیقا چیست؟ به بیان ساده حالتی است که تایرهای عقب اتومبیل زودتر از تایر های جلویی از کنترل خارج می شوند.  در دنیای حرفه ای رانندگی به استیر جزیی دور زدن گفته می شود. یعی خودرو دقیقا روی لبه قرار دارد.   این وضعیت به پیچیدن اتومبیل کمک می کند. باعث چالاکی خودرو می شود و واکنش سریع تری از خود نشان خواهد داد.  این حرکت خیلی سریع است. اما   کنترل کردنش هم ممکن است کمی سخت باشد.   به همین دلیل است که عاقبت خیلی از اووِر استیر کردن ها تصادف است.