اربابان موتور (آزمایش قدرت ۶۲۰ اسب بخاری با منبع اگزوز ۶ سانتی و ۸ سانتی)

در این قسمت از برنامه خواهیم دید که 620 اسب بخار قدرت با یک منبعِ اگزوز 6 سانتی و 8سانتی چه تغییری خواهد کرد.