اربابان موتور (مقایسه میل سوپاپ ها)

اول از همه باید بدانید که میل‌سوپاپ درون موتور قرار دارد و روی هر بادامکِ میل‌سوپاپ یه لیفتِر یا تاپیت قرار گرفته و با حرکتش روی بادامکها، تاپیتها بالا و پایین میبرد و سوپاپهای سیلندرها را باز و بسته میکند. حالا وقتی درباره‌ی لیفتِ میل‌سوپاپ صحبت میکنیم،  منظور مقداری است که سوپاپ از نشیمنِ خودش فاصله میگیرد. این قضیه به اندازه‌ی بادامک‌های میل‌سوپاپ بستگی دارد.