کانسپت خودروی آلپان ویژن

کانسپت آلپاین ویژن که توسط رنو در موتورشو ژنو معرفی شد یک پوسته‌ی توخالی نیست. رنو قول داده که این خودرو یکی از زیباترین خودروهایی خواهد بود که از فرانسه به جهانیان معرفی می‌گردد. حال ما فرصتی عالی داریم تا صدای این خودرو را بشنویم، تجربه‌اش کنیم و در صندلی سرنشین جلو قرار بگیریم.