تریلر آئودی آر ۸ مدل ۲۰۱۶

آئودی ۲۷ هزار نمونه از نسل اول R8 را در سراسر جهان به فروش رسانده که در استانداردهای یک سوپرماشین، رقم بالایی محسوب می‌شود، ولی هنوز هم سطح پایینی در میزان فروش محصول کمپانی است و بنابراین دیدن یک آئودی R8 از نزدیک، فرصتی است که کمتر پیش می‌آید.