پورشه ۹۱۱ چگونه ساخته می شود

با وجود چرم عالی و استفاده از آخرین تکنولوژی ها و موتور 3/4 لیتر 6 سیلندر این خودرو یکی از قویترین و بهترین خودروهای اسپرت در کل دنیاست. گرچه از مدل اولیه‌ی پورشه 911 ...خیلی فاصله دارد ام این خودرو هنوز خیلی از خصوصیات قدیم را حفظ کرده است. برای این شرکت ظاهر خودرو  همیشه پراهمیت بوده و 911هم از این مقوله مستثنی نیست که بمدت بیش از 40 سال کماکان آنرا جذاب تولید میکند. به عنوان یکی از خودروهای رویایی آلمان پورشه 911 بدون شک یکی از سریعترین وزیباترین‌هاست.